Khandani Rajdhani
Khandani Rajdhani Level - 3, LBS Marg, Ghatkopar (W) Mumbai Maharashtra India 400086 8879122613 022 6522 6074
0 0
Khandani Rajdhani
Khandani Rajdhani Level - 3, LBS Marg, Ghatkopar (W) Mumbai Maharashtra India 400086 8879122613 022 6522 6074
0 0
Restaurants
Mumbai

Khandani Rajdhani – R City Mall – Mumbai 0 0 Votes

Email
Address
Level - 3, LBS Marg, Ghatkopar (W)
District
Mumbai
Pin
400086
Phone 1
Phone 2
Location
Mumbai
State
Maharashtra
Keyword
Gujrati Cuisine, Khandani Rajdhani, Rajasthani Cuisine, Unlimited Thali, Vegetarian Jain Food

Gujrati Cuisine
Rajasthani Cuisine
Unlimited Thali
Vegetarian Jain Food

Read More
0
Rating
0.0%