Khandani Rajdhani
Khandani Rajdhani Level - 3, Whites Road, Royapettah Chennai Tamil Nadu India 600014 9962683666 044 2846 4422
0 0
Khandani Rajdhani
Khandani Rajdhani Level - 3, Whites Road, Royapettah Chennai Tamil Nadu India 600014 9962683666 044 2846 4422
0 0
Restaurants
Chennai

Khandani Rajdhani – Express Avenue Mall – Chennai 0 0 Votes

Email
Address
Level - 3, Whites Road, Royapettah
District
Chennai
Pin
600014
Phone 1
Phone 2
Location
Chennai
State
Tamil Nadu
Keyword
Gujrati Cuisine, Khandani Rajdhani, Rajasthani Cuisine, Unlimited Thali, Vegetarian Jain Food

Gujrati Cuisine
Rajasthani Cuisine
Unlimited Thali
Vegetarian Jain Food

Read More
0
Rating
0.0%